PRIVACY POLICY

Privacy_policy_one Zero IT

One Zero IT heeft de volgende specifieke privacy statements:

• Uw rechten en beveiliging
• Marketing
• Cookiestatement

One Zero IT B.V., gevestigd Van Deventerlaan 30 – 40 3528 AE Utrecht, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Van Deventerlaan 30 – 40
3528 AE Utrecht
T: +31 30 7118844
I: www.onezeroit.com

One Zero IT Privacy Statement | 04-2020

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
One Zero IT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onezeroit.com dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
One Zero IT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

KAN IK MIJN GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door One Zero IT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onezeroit.com. Wij zullen binnen 4 weken contact opnemen met het voor ons bekende adres om uw identiteit te controleren en uw uitvoering van uw rechten in werking te zetten.

HOE BEVEILIGEN WIJ U PERSOONSGEGEVENS?
One Zero IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@onezeroit.com.

WAT IS DE BEWAARTERMIJN VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?
One Zero IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor CV’s en sollicitatiebrieven hanteren wij een bewaartermijn van 1 jaar na de datum van ontvangst, gezien het feit dat wij regelmatig vacatures hebben en een CV op het moment van ontvangst ervan niet past op een actuele vacature, maar in de loop van de bewaartermijn alsnog kan matchen met een nieuw opengestelde vacature.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET ANDEREN?
One Zero IT deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. One Zero IT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Aan andere derden dan hiervoor bedoeld, verstrekt One Zero IT uw persoonsgegevens uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming.

MARKETING
One Zero IT stuurt marketingmateriaal via kanalen zoals de telefoon, email of social media. Op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens sturen wij deze inclusief de aanwijzingen toestemming te gegeven of in te trekken en een link naar het privacy statement voor marketing.

Persoonsgegevens van marketing gerelateerde contactpersonen zijn op de volgende manier aangedragen:

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
One Zero IT kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. One Zero IT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De tracking cookies worden gebruikt om het verkeer naar de website bij te houden. Er worden alleen ‘meta’ gegevens verzameld en niet directe IP adressen of andere tot een persoon herleidbare gegevens. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/wat-zijn-cookies-en-wat-doe-ik-ermee

Op de www.onezeroit.com website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit kunnen bijvoorbeeld adverteerders zijn en/of de socialmediabedrijven. Hieronder een overzicht:

© 2020 One Zero IT – Alle rechten voorbehouden

Contact

Get the feeling let's connect!