PRIVACY POLICY

Privacy_policy_one Zero IT

ONE ZERO IT, gevestigd aan Van Deventerlaan 30 – 40 3528 AE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.onezeroit.com

Van Deventerlaan 30 – 40, 3528 AE Utrecht,  +31 30 711 88 44

Persoonsgegevens die wij verwerken

ONE ZERO IT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@90north.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

ONE ZERO IT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ONE ZERO IT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@90north.nl

Wij zullen binnen 4 weken contact opnemen met het voor ons bekende adres om uw identiteit te controleren en uw uitvoering van uw rechten in werking te zetten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ONE ZERO IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@90north.nl

Bewaartermijn persoonsgegevens

ONE ZERO IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorieën persoonsgegevensInformatieBewaartermijn
Sollicitanten·        Niet geselecteerd, geen toestemming
·        Niet geselecteerd of geselecteerd geschikt, wel toestemming:
·        Geselecteerd, toestemming maar niet in dienst
 
 


Direct verwijderen
6 maanden 

 2 jaar
Studenten-stagiairesNAW en mailadres langer indien de gegevens worden opgenomen in de gegevens voor de Nieuwsbrief1 jaar na afronding van de studie-stage
Website en ontvangers van nieuwsbrieven Opt-in / Opt-out systeem2 jaar of anders via opt-in / opt-out aangegeven.  
Gegevens van klanten anders dan financiële gegevens 5 jaar na einde van de overeenkomst van opdracht.  

Delen van persoonsgegevens met derden

ONE ZERO IT deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

ONE ZERO IT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Marketing

ONE ZERO IT stuurt marketingmateriaal via kanalen zoals de telefoon, email of social media.

Op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens sturen wij deze inclusief de aanwijzingen toestemming te gegeven of in te trekken en een link naar het privacy statement voor marketing.

Persoonsgegevens van marketing gerelateerde contactpersonen zijn op de volgende manier aangedragen:

Cookies, of vergelijkbare technieken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, smartphone of tablet geplaatst worden. In die kleine tekstbestandjes is bepaalde informatie opgenomen die ons meer vertelt over u, het gebruik van onze websites en apps, of de voorkeuren en interesses. Wat we met deze informatie mogen doen, bepaalt u zelf door middel van de cookie instellingen van de browser of de cookie banner en/of cookie popup.

Concreet gebruiken de websites en apps van ONEZEROIT cookies voor de volgende doeleinden:

Hieronder kan je voor ieder doeleinde meer uitleg terugvinden.

Functionele en technische cookies

Zijn cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Bij functionele/ technische cookies is het niet vereist eerst om toestemming te vragen.

Deze cookies bevatten elke keer dat u onze website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

De cookie banner geeft u de mogelijkheid om cookies te accepteren of weigeren, het weigeren heeft betrekking op weigeren van de niet functionele/technische cookies.

Tracking / marketing en social media cookies.

Op de www.onezeroit.com website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

U kunt plaatsing van deze cookies zelf door middel van de cookie banner of cookie popup button weigeren.

Hieronder een overzicht:

– Facebook.com      

– LinkedIn.com          

– Google.com  

– Google Analytics, Double-Click, Google AdServices, YouTube

Advertentie/ tracking cookies

Dit zijn cookies die gebruikt worden voor bijvoorbeeld pagina bezoek op de derde(n) website(s) om een profiel op te bouwen. Dit profiel is niet gekoppeld aan email, naam, adres of andere gegevens zoals die bij ons bekend zijn maar alleen om interesse at te stemmen.

Let wel: Wij plaatsen zelf geen advertentie en/ of tracking cookies.

Sociale media cookies

Wanneer we content van sociale media in onze websites of apps integreren, plaatsen deze partijen cookies om meer te weten te komen over het surfgedrag. Daarnaast kunt u de artikelen en video’s die via de websites of in apps bekeken worden, delen door middel van buttons via sociale media.

Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van de betrokken sociale medianetwerken.

Indien u deze cookies niet toelaat, zullen we deze content niet tonen.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Standard Contractual Clauses zijn daarom onderdeel van de voorwaarden van Google.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website video’s aan je vertonen. Deze cookies kan je verwijderen of permanent blokkeren via je browser instellingen.

Contact

Get the feeling let's connect!