IT uitdagingen

consultancy

Onze consultants worden door organisaties ingehuurd om hen te ondersteunen bij het gebruik van IT voor het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.

Daarbij kan het gaan om een algemeen advies omtrent sourcing of benchmark tot de daadwerkelijke implementatie van een gekozen technische oplossing.

 Wij leveren

Super
Consultants

IT-projecten kunnen variëren van het ontwikkelen van een nieuwe IT-strategie (of cybersecurity-aanpak), welke wat meer op strategisch niveau liggen, tot tactische projecten, zoals de migratie naar een nieuwe infrastructuur of de selectie van een nieuwe bepaalde IT-oplossing. De consultants van One Zero IT helpen jullie op ieder niveau. Ook in de operatie blijven onze consultants natuurlijk actief, daar blijven het in hart en nieren techneuten voor.

 Wij leveren

Super
Consultants

IT-projecten kunnen variëren van het ontwikkelen van een nieuwe IT-strategie (of cybersecurity-aanpak), welke wat meer op strategisch niveau liggen, tot tactische projecten, zoals de migratie naar een nieuwe infrastructuur of de selectie van een nieuwe bepaalde IT-oplossing. In de operatie blijven onze consultants natuurlijk ook erg actief. Daar blijven het in hart en nieren techneuten voor.

 Onze Chapters

Voorbeelden van
consultancy opdrachten

Automation

Toolchain advies
We kijken met de organisatie mee en stellen aan de hand van hun werkwijze een advies op, welke verder in gaat op de inrichting van een automation-toolchain. Hieronder vallen tools en producten, de onderlinge samenhang en de aansluiting op de business, welke uiteindelijk leidt tot het leveren van een efficiënter proces en dus werk. Dit advies helpt je uiteindelijk ook bij de verbetering van een reeds bestaande toolchain.

Volwassenheidsscan
We inventariseren hoe ver je team is in de transitie naar een moderne, geautomatiseerde werkwijze, en geven je advies om naar een hoger niveau te kunnen komen. We zoomen in op inefficiënties, (repeterend) handwerk en gedateerde werkwijzen die lastig meeschalen met toekomstige behoeftes. We helpen je met educatie of een vernieuwing in producten en geven je een helder en bondig transitieadvies om naar een hoger volwassenheidsniveau te komen.

 

Cloud

Cloudready assessment
We inventariseren de huidige IT-omgeving van de organisatie en beschrijven de afhankelijkheden/ beperkingen die aan de orde zijn bij een transitie naar de Cloud. Zowel de huidige architectuur als de ingerichte automation-tooling vormen een belangrijk onderdeel van onderzoek bij de totstandkoming van het assessment. Afhankelijk van de wensen en behoeften kunnen wijzigingen in architectuur of automation-tooling worden meegenomen als ook (en uiteraard) de implementatie hiervan.

Cloud security
Vanuit het security-oogpunt nemen we de totale cloud-omgeving van de organisatie onder de loep. Volgend op de inventarisatie worden online presence- en footprintchecks uitgevoerd, waarbij we zowel de binnen- als buitenkant onderzoeken. Door het toepassen van harding vanuit de security best-practices en gevonden kwetsbaarheden zorgen we er uiteindelijk voor dat risico’s en kwetsbaarheden beperkt blijven.

Connectivity

Netwerk-audit
Wil je weten of het netwerk nog voldoet aan de prestatie- en betrouwbaarheidseisen van vandaag, en of het geschikt is voor de nieuwe uitdagingen van morgen? Onze specialisten werpen er graag een frisse blik op. We maken een inventarisatie van de huidige staat van het netwerk, en maken een analyse van de knelpunten en risico’s die er zijn. Daarbij geven we advies over vernieuwingen en verbeteringen die nodig zijn om het netwerk geschikt te maken voor de ontwikkelingen die er aankomen.

Netwerkontwerp-validatie
Wanneer je bezig bent met een ontwerp voor een groot project of netwerkvernieuwing, is het een bekende valkuil om je blind te staren op de keuzes die je in een vroeg stadium gemaakt hebt. Onze netwerkarchitecten helpen je met een onafhankelijke blik opnieuw te kijken naar een ontwerp, en de eisen, aannames en randvoorwaarden nog eens goed tegen het licht te houden. We fungeren als klankbord zodat je er gerust op kan zijn dat de kwaliteit van het netwerkontwerp zo goed mogelijk is.

Security

Vulnerability Management, Scanning & Testing
We voeren een klantspecifiek kwetsbaarheidsonderzoek en -programma uit – zowel op basis van project- als periodieke terugkerende activiteiten. Hiermee kunnen we onze klanten op verzoek en advies scannen waar ze zich bevinden in de kwetsbaarheidscyclus. We ontwikkelen automatisering waar klantgegevens verwerkt worden.

Threat Analysis
We begeleiden je bij het implementeren van een securityframework en het kiezen van specifieke feeds die relevant voor je zijn. Hulp bij projecten om te migreren van een centrale logboeksituatie naar een SIEM/ SOC-integratie met klantspecifieke use cases en informatie over bedreigingen.

Security Architectuur Advies
We geven je het beste advies als het gaat om een centrale, breed gedragen Security Architectuur en de uitwerking hiervan. Het doel is om een bruikbaar technisch overzicht en begeleidingsdocumentatie te creëren die kan helpen bij het bepalen welke security gerelateerde projecten prioriteit hebben en relevant zijn voor de klant. Onze technische begeleidings-methodologie is gebaseerd op de CIS-controles.

Contact

Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

+31 (0)30 711 88 44
info@onezeroit.com

Maak kennis

... en drink gezellig een kop koffie met ons. Eet een broodje mee of kom naar de borrel op vrijdagmiddag. Iedereen is van harte welkom.

Geen zware gesprekken, maar een gesprek over de (on-) mogelijkheden, IT en alles wat met het leven samenhangt.

Copyright 2020 © One Zero IT